בוררויות

השימוש בבוררות לצורך סיום תביעות מתרחב והופך לפתרון יעיל ומהיר לפתרון סכסוכים. חוק הבוררות, מאפשר לצדדים לא רק לבחור בורר מוסכם ומקובל על שני הצדדים, אלא מאפשר גמישות בקביעת דרכי הדיון בפני הבורר – לרבות התייחסות לדין המהותי, ולסדרי הדין והפרוצדורה. הבחירה לפנות לבורר מוסכם יכולה להיעשות עוד לפני הגשת תובענה לבית המשפט, או במהלכה. הבורר שומע את הצדדים ועדים מטעמם, בוחן את מכלול הראיות ונותן את פסק דינו, אשר כמוהו כפסק דין של בית המשפט ומחייב את הצדדים לכל דבר ועניין. עם זאת, לאחר תיקון חוק הבוררות, מאפשר התיקון הגשת ערעור על פסק דינו של הבורר , אם נפלה שגגה בפסיקתו או אם לא פעל כפי שהיה עליו לפעול במסגרת הסכם הבוררות או הדין.

גישורים

הליך הגישור הינו הליך וולנטרי, שבו בוחרים הצדדים את המגשר, או מופנים אליו על פי המלצת בית המשפט (אם הסכסוך כבר מצוי בבית המשפט). המגשר מציע הצעות, אך אינו יכול לכפות את עמדתו על מי מהצדדים. צד לגישור אינו מחוייב לקבל את הצעות המגשר אלא אם נראה לו כי ההצעות מעניקות לו את מקסימום התועלת שניתן להפיק במצב הנתון, ובכך לסיים את הסכסוך בהסכמה ובאופן שבו יפיקו הצדדים את המיטב בנסיבות הענין. תפקידו של המגשר למצוא את הגשר אשר יוביל את כל אחד מהצדדים ליעד המבוקש ולהאיר את עיניהם של המתדיינים ליתרונות של הצעות המגשר, בעניין שהובא בפניו כאלטרנטיבה הטובה ביותר, לעומת פתרונות אחרים.

מועדים

המועדים לשמיעת הבוררות או לישיבת הגישור נקבעים בהקדם האפשרי תוך תיאום מלא עם באי כח הצדדים . ההחלטה הסופית ניתנת מיד לאחר סיום ההליך, ככל שהדבר אפשרי, ובכך נהנים הצדדים מחיסכון ניכר בזמן ובהוצאות.

מדוע זה כדאי

כידוע, העומס על בתי המשפט כבד ביותר. תיקים רבים ממתינים לתורם. הדבר גורם למתדיינים סבל רב וכן נזקים כלכליים וכספיים לא מעטים. מי שבאמת חפץ לסיים את הסכסוך המשפטי או העסקי בהקדם, בצורה עניינית- דיסקרטית והרחק מאור הזרקורים (כידוע, הדיונים בבית המשפט פתוחים לכלל הציבור, למעט עניינים מסווגים ומוגדרים כגון : ענייני משפחה או עניינים ביטחוניים וכו') בוחר לפנות לבורר כאמור. בנוסף, מי שאינו מעוניין בחשיפה מיותרת ובחישה בענייניו על ידי כל דכפין, טוב יעשה אם יבחר לפנות למגשר או לבורר בעל יושרה, ניסיון ויידע ובכך יחסוך התדיינויות ממושכות וכואבות שסופן, מי יישורנו.

על פי החוק הקיים , עדיין אין חובה לפנות לבורר כתנאי מוקדם לפנייה לבית המשפט. הפנייה לבורר עדיין נעשית מתוך בחירה ולא מתוך כפייה מכח החוק. בחירה לפתרון הסכסוכים באמצעות בורר או מגשר, יתרון נוסף – הבחירה של הבורר או של המגשר נעשית על ידי הצדדים, לעומת דרכה של התובענה בבית משפט, המהלכת בדרך שבה נעלמים רבים – מתי תיקבע לדיון ראשון, מתי תסתיים, וחשוב לא פחות, מי השופט שידון בה.

ייעוץ משפטי וחוות דעת

ייעוץ משפטי וחוות דעת

בנוסף לאמור, עורך דין צמח נותן ייעוץ וחוות דעת משפטיות, תוך סקירה של הסיכויים והסיכונים
בתיקי נזיקין:

  • נזקי גוף
  • רשלנות רפואית
  • לרבות עקב וכתוצאה ממתן ייעוץ/טיפול רפואי לקוי או חסר
  • הולדה בעוולה
  • פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
  • ועוד

וכן בתיקי:

  • פשעים חמורים
  • תאונות קטלניות
  • תיקי תכנון ובניה

תוך בדיקה לעומק של הסוגיות שבפניו, וראייה
רב צדדית שלהן כאשר המבחן הנכון והמכריע הינו מבחן התוצאה הצפויה בכל אחת מהאלטרנטיבות האפשריות (זאת, לאור הניסיון הרב שרכש במשך התקופה בה ישב על כס המשפט).